ספק/יצרן לחץ כאן כדי למכור את המוצרים שלך

סל קניות

  פריטים  

תקנון

כללי

כל פעולה באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר לבין המשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתקנון זה, נא הימנע משימוש באתר.

 תקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ונשים באותה מידה.

האתר מופעל ע"י חברת אסק-אס בע"מ ("החברה") אשר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש (שינויים שיבוצעו בתקנון זה אינם יחולו על הזמנות שכבר בוצעו לפני השינויים). באחריות המשתמש באתר לקרוא את התקנון לפני כל הזמנת מוצרים דרך האתר.

רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר BuyKan.com ("האתר") ואת החברה. במקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או באחד מפרסומיו, יגבר האמור בתקנון זה.

אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל: אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או המפרסמים בו ו/או המוצרים המוצעים למכירה, ללא אישור החברה מראש ובכתב.  

העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא באתר ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר ו/או זכות קניין רוחני אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות והליכים פליליים.

השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו לדרישות וצרכיו של הלקוח.

רכישת מוצרים

אתר אינטרנט זה מספק פלטפורמה המופעלת על ידי החברה ברשת האינטרנט ונותן במה לספקים למכור את מוצריהם ולאפשר לגולשים לרכוש את המוצרים באמצעות האתר.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. אי-מתן האפשרות להשתמש באתר עשוי להיות בדרך כלל עקב אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

אספקת המוצרים תיעשה ישירות על-ידי הספק, אלא אם הוסכם אחרת ישירות בין הספק לרוכש.

כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ללא חובת הנמקה של החברה ו/או הספק. 

האתר אינו מתחייב שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר על ידי הספקים הם המחירים הזולים ביותר.

הספקים המציעים מוצרים למכירה דרך האתר רשאים לגבות דמי משלוח מהרוכשים עבור משלוח המוצרים על פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

הספקים רשאים מעת לעת ועל פי שיקול דעתם להציע מוצרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונת.

התמונות המוצגות ליד כל מוצר באתר הינן באחריות הספקים בלבד.

אף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן המוצג באתר, במלואו או בחלקו.

אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר הוכחות או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

כל עיקוב ו/או מניעה לבצע התחייבות כלשהי על פי האתר, הנובעים מאירוע שאינו בשליטת החברה כמו מכוח עליון או מפגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו"ב, לא יהווה הפרה של תקנון זה.

השלמת הרכישה מהווה הצהרה שלך שקראת את התקנון והינך מסכים לתנאיו.

החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר או מגלישה באתר, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד אחר.

אבטחה ופרטיות

אתר זה נוקט בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה על ידי הגולשים, לרבות "firewalls" . אתר זה מתייחס למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן ומפני גישה בלתי מורשית. באתר זה זה משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי מפעילי האתר יפעלו ככל אשר יוכלו על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותם, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר לא יישאו באחריות נזקים שעלולים להיגרם עקב כוח עליון ו/או פריצות לאתר. בעוד אנו משתמשים באמצעי זהירות מהמתקדמים הקיימים בתעשייה כדי להגן על המידע האישי שלך, אנחנו לא יכולים להבטיח שהאתר מאובטח ב 100% .

החברה מכבדת את פרטיותך. על מנת לספק לך את המוצרים הטובים ביותר, שירות לקוחות יעיל ועדכונים מהירים, אנו מתעדים מידע מגוון מהגלישה שלך באתר.
אנו אוספים מידע ממך בכמה דרכים שונות. אחת המטרות באיסוף מידע אישי הינה לספק חווית גלישה יעילה עבורך, בעלת משמעות, בהתאם לצרכיך.

לדוגמא, אנו יכולים להשתמש במידע האישי שלך כדי: 
להפוך את האתר לידידותי יותר כדי שלא תצטרך להזין את אותו מידע שוב,
שתוכל למצוא במהירות את המידע והמוצרים שאותם אתה מחפש,
ליצור תוכן באתר זה שיהיה הכי רלוונטי לפי החיפוש שלך,
להודיע לך ביעילות על מידע חדש ומוצרים חדשים.
 
לפני הזמנת מוצרים מהאתר, עליך למלא את טופס ההרשמה המקוונת. במעמד הרישום לאתר, תתבקש לספק לנו מידע אישי מסוים, כולל שמך, כתובת למשלוח, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. מידע זה משמש למטרות חיוב, יצירת תיעוד לגבי ההזמנה שלך ולמטרות שיווק פנימיות. במידה וניתקל בבעיה בעת עיבוד ההזמנה שלך, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליצור עמך קשר.

אנו עשויים לשתף מידע לא-אישי (כגון מספר המבקרים היומיים לדף אינטרנט מסוים, או את גודל ההזמנה שבוצעה בתאריך מסוים) עם צדדים שלישיים כגון שותפי פרסום. מידע זה אינו יזהה אותך באופן אישי והינו כללי בלבד.

בכל מקרה אין החברה ו/או האתר אחראים על נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לך עקב השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים מהאתר. אנו משתמשים במידע האישי שסיפקת לנו כדי לעבד את ההזמנה שלך ולספק לך שירות לקוחות יעיל.
 
אנו עשויים להשתמש בחברות פרסום צד שלישי כדי להציג מודעות מטעמנו. כל מידע לצדדים שלישיים אלו נאסף באמצעות cookies ללא קשר לכל מידע אישי שנאסף על ידינו. כמו כן, אנו עשויים לשלוח לך דוא"ל לאחר הרישום לאתר. אנו עשויים לשלוח לך הודעות הקשורות לשירות, לאתר ו/או למוצרים המוצגים בו.

אנו עשויים להידרש לחשוף מידע אישי של לקוחות כתגובה לבקשות מהמשטרה, צו בית משפט, או על פי חוק. כל בעיה, תביעה, הצעה או תלונה כלשהי תדון בבית משפט בחיפה.
 

חוק הגנת הצרכן

לפי חוק הגנת הצרכן, הרוכש רשאי לבטל רכישת מוצר שרכש באתר בהודעה כתובה עד 14 יום מקבלת המוצר או ממועד קבלת "מסמך הגילוי" – המפרט את הפרטים של העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור הרוכש – אין אפשרות לבטל אותם.

ביטול עסקה ע"י הרוכש כפוף לכך שהמוצר יוחזר לספק כשהוא במצב תקין, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא ושהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש. במקרה של ביטול שכזה, הרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין העסקה וביטולה, ההחזר היחידי הינו של התשלום שהרוכש שילם בגינה.